Bert Hellinger – familieopstellingen

De systeembenadering

Het opgroeien en leven binnen een familiesysteem heeft een diepgaande invloed op onze persoonlijke ontwikkeling en op de wijze waarop we als individu in het leven staan. Volgens Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, doen zich binnen vrijwel elke familie gebeurtenissen voor die de familieharmonie verstoren. Het is belangrijk dat niemand in een familie vergeten of buiten gesloten wordt. Kinderen kunnen onbewust verstrengeld raken met een ander familielid en diens lotsbestemming of emoties overnemen. Er zijn gebeurtenissen die van essentiële invloed kunnen zijn zoals het vroegtijdig overlijden van één van de familieleden, echtscheiding, miskraam, abortus, tragische ongevallen, een ‘verstoten’ familielid, oorlog en geweld.

Deelnemen aan een familieopstelling kan onverwachte inzichten geven in hardnekkige problemen. Onze familie van herkomst is van grote invloed op ons leven. Hóe groot die invloed onbewust is, weten wij vaak niet. Soms ligt de wortel van een probleem niet bij jezelf, maar bij gebeurtenissen in gezin of familie. Misschien is het probleem al generaties geleden ontstaan en steeds overgedragen. Je draagt onbewust de last van een (ver) familielid. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden in de familie, dat is waar het bij familieopstellingen om draait.

Er wordt in familieopstellingen gewerkt met 3 principes;
— Is de balans juist tussen geven en nemen?
— Wie neemt welke positie in en klopt dit wel?
— Wordt er iemand van het systeem buitengesloten?

In veel gezinnen nemen kinderen gevoelens en emoties over van hun ouders. Kinderen doen alles voor hun ouders, vanuit een blinde, kinderlijke liefde. Onbewust proberen ze hun ouders te helpen, door lasten van hen te dragen. Volwassenen zijn kinderen van hun ouders. En ook vele volwassenen dragen onbewust stukken mee vanuit hun familiesysteem. Hierdoor ontstaan kleine, maar ook zeer grote problemen.

Grondlegger van de familieopstellingen is de Duitse therapeut Bert Hellinger. Jarenlang werkte Hellinger als priester in Afrika. Op 60 jarige leeftijd ging hij studeren: gestalttherapie, psychoanalyse en gezinstherapie. Hij ontdekte dat personen ‘verstrikt’ kunnen zijn in hun familie. Zij blokkeren in het leven van hun eigen leven.

Er is een vragenlijst die je voorafgaand aan de familieopstellingen kan doornemen. Deze vragenlijst is met name bedoeld om over een aantal vragen na te denken en om belangrijke informatie over je familie je te helpen herinneren of uit te zoeken. Alle ingrijpende feiten zijn van belang.

Bron: http://eerstelijnspsychologie-familieopstellingen.nl/familieopstellingen.html

Literatuur

pinguin familie

  • “De verborgen dynamiek van familiebanden”, een therapeutische benadering van verstoorde familiebanden. Bert Hellinger, Gunthard Weber en Hunter Beaumont, Altamira-Becht, 2001 ISBN 90 6963 475 9
  • “Vliegen met sterke vleugels”, Bert Hellingers familieopstellingen als basis voor geluk. Bertold Ulsamer, Altamira-Becht, 2003 ISBN 90 6963 595 X / NUR 777
  • “De praktijk van familieopstellingen”, Gunthard Weber over het werk van Bert Hellinger, Verdieping en verbreding van de verborgen dynamiek van familiebanden. Altamira-Becht, 2002 ISBN 90 6963 555 0