Zeven vrouwelijke vrijmetselaren in Assen!

Sinds 3 november heeft de werkgroep van Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland (VmV) in Assen voldoende Leerling-vrijmetselaren om te beginnen met de voorbereidingen voor het oprichten van een vrouwenloge. Gefeliciteerd, zusters!

Moederloge De Waterspiegel Oosten Gouda startte in oktober 2017 met voorlichting in Assen. Loge Moed & Volharding (GON) stelde tot nu toe het Assense logegebouw ter beschikking. Het werk is goed op gang!
En we blijven samen aan de arbeid tot het doel is bereikt: een vrouwenloge die het licht verder kan brengen in het Noorden van Nederland.
Contact: wg.Assen@VmVnl.nl

Vrijmetselarij uitgelegd in een animatie van 4 minuten

Over de Vrijmetselarij doen vele vooroordelen en fabels de ronde en dat terwijl het beginsel juist zeer nobel is. Deze animatie vertelt over het hoe en waarom. Dus ben je een geïnteresseerde of een Vrijmetselaar die de boodschap wil overbrengen, laat deze animatie je verder helpen. Voel vrij te reageren of vragen te stellen. Onzinberichten, links, kwetsende of racistische berichten worden verwijderd.

Q&A over de vrijmetselarij

Binnenkort verschijnt een korte docu, “Q&A over de vrijmetselarij” waarin 3 leden van noordelijke loges gevraagd wordt naar hun visie op bijvoorbeeld “Wat betekent vrijmetselarij voor jou”.
Om een impressie te geven heb ik een “The making of” filmpje geschoten:

Inloop koffie uurtje Vrijmetselaarsloge Humaniteit Meppel

Elke eerste dinsdag van de maand bent u van harte welkom bij Vrijmetselaarsloge Humaniteit, in de Poele in Meppel van 20:00 tot 21:30 uur.

(U dient zich wel aan te melden bij de loge voorlichter, zie link hieronder)

Er zijn leden van onze loge aanwezig om mee in gesprek te gaan en vragen te stellen.

Ook zijn er diverse brochures en magazines te verkrijgen.

www.humaniteit.org

Of: voorlichter@humaniteit.com

Adres: Groen van Prinstererstraat 1-A, te 7942 CW Meppel.

Telefoonnummer Stichting Wijkcentrum De Poele: 0522 254 967

Heeft de vrijmetselarij nog toekomst?

Baanders tempel als best bewaarde geheim van Sneek

 

„Het is met de vrijmetselaars in Sneek net als hun herdenkingssteen op de Markstraat. Zo’n beetje weggestopt onder terrastafeltjes”.

Die observatie deed waarnemend burgemeester Magda Berndsen bij de vrijmetselaars van Sneek die zaterdag hun 200-jarig bestaan vierden. Binnenkort mogen ze de herdenkingssteen vernieuwen. Zaterdag werd het boek Het Juweeltje van Sneek gepresenteerd dat over het gebouw van de vrijmetselaars aan de Looxmagracht gaat.

Berndsen gaf toe dat zij eigenlijk ook niets wist van die twee exclusieve mannenloges: „U zegt dat een vrijmetselaar voortdurend aan zichzelf werkt. Maar de samenleving merkt daar weinig van. Wellicht kunt u daar ook aan werken”. De ceremoniemeester en broeder Henk Kuiper antwoordde enigszins gelaten: „Zichtbaarheid blijft inderdaad een spanningsveld voor de vrijmetselarij”.

Baanders tempel

Het is ‘één van de beste bewaarde geheimen van Sneek’ zo staat in een uitnodiging aan belangstellenden om een keer de bijeenkomsten bij te wonen die comparities en ritualen worden genoemd. Ook de jubileumviering was niet in het eigen gebouw, door de vrijmetselaars tempel genoemd, maar in de Doopsgezinde Kerk.

De eerste Sneker loge werd in 1818 opgericht door jonkheren en wethouders met als lijfspreuk Concordia Res Parvae Crescunt. Dat betekent zoveel als ‘eendracht brengt kleine dingen tot wasdom’. Als er in 1881 een eigen logegebouw komt, zijn er ruim zestig leden.

Eind negentiende eeuw verzakt het gebouw, waarop vrijmetselaar, architect en uitvoerder Herman Baanders in 1938 een grondige verbouwing start. De vrijmetselaars noemen hun gebouw dan ook nog steeds de Baanders tempel.

‘Daad van God’

Kort na de ingebruikneming werd het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog als clubgebouw aan Nederlandse NSB’ers in Sneek toegewezen. Zij vernielden daarbij het interieur van het pand.

Toen het gebouw na de oorlog moest worden hersteld, werd Baanders boos. Hij trok kwaad de deur achter zich dicht om er nooit meer terug te komen. Hij vond dat zijn bouwwerk daar stond als ‘een daad van God’ die niet kon worden overgedaan. De tegenwoordige leden menen van wel. Logelid Hans Knoppen stelt in het jubileumboek dat de leden nu ‘zelf de bouwheer en bouwsteen zijn van de tempel’.

In de Sneker tempel ziet nog steeds het alziend oog dat boven de voorzitter van de vrijmetselaars hangt, neer op het altaar waar bijbel, passer en winkelhaak de ‘grote lichten’ vormen van de loge. Aan weerszijden staan twaalf lichtschachten met daartussen dierenriemtekens.

Geen levensbeschouwing

Toch vindt de Vrijmetselarij zelf dat het geen godsdienst, ideologie of levenbeschouwing is. Het is een manier ‘om de waarheid te ontdekken’, zo. Op de tafel licht de ruwe steen, die de mens uitdrukt. Die moet worden bekapt en gepolijst om te worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

De theosofie waar de leden en oprichters nog een vurig voorstander van waren, ging in de loop der jaren teloor, zo beschrijft het jubileumboek. De twee loges tellen naar eigen opgave zestig leden. Incidenteel staan de bijeenkomsten tegenwoordig open voor belangstellenden die zich van te voren melden. Normaal gesproken hebben de ritualen (mystieke plechtigheid) een besloten karakter.

Ter gelegenheid van 200 jaar Vrijmetselarij Sneek is het boek Het juweeltje van Sneek, De Baanders Tempel uitgebracht. Eigen uitgave Info: info.loge040@vrijmetselarij.nl

Bewustzijn: ‘Metselaar ontmomd’ in Leeuwarden

 

Leeuwarden als bakermat van de vrijmetselarij in Nederland. Dat staat centraal bij een expositie in Het Andere Museum aan de Oostersingel in Leeuwarden. Belicht wordt 300 jaar seculiere broederschap met als motto: ken u zelve.

Het gearrangeerde huwelijk in 1734 van Willem IV, stadhouder van Friesland en later van alle gewesten in de Republiek der Verenigde Nederlanden, met de Engelse prinses Anna van Hannover bracht de vrijmetselarij naar Leeuwarden. In Engeland ontstond de niet-religieuze en niet-politieke geestelijke stroming van vrijdenkers in 1717.

,,Een officiële loge was het niet, maar in het Leeuwarder Stadhouderlijk Hof waren Engelse leden van de hofhouding van het paar bezig met vrijmetselaarsrituelen’’, vertelt Marchienes Geersing, eigenaar van Het Andere Museum (van oldtimers tot kant) in een voormalig Leeuwarder singelpakhuis. ,,De hof- en hoofdkok Vincent la Chapelle richtte later in Den Haag, waar Willem naartoe verhuisde, de eerste loge op.’’

Expositie

Het jaar van de Culturele Hoofdstad, met veel aandacht ook voor Willem IV’s moeder Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Muoi), was voor Geersing aanleiding 300 jaar vrijmetselarij te belichten. De 72-jarige oud-universiteitsbestuurder en ex-directeur van telecom- en energiebedrijven is sinds 2010 lid van vrijmetselaarsloge Viglius.

Hij benadrukt dat de expositie een samenwerkingsverband is van de 18 loges in Noord-Nederland (8 in Friesland). Van de Groninger (6) en Drentse loges (4) zijn aparte vitrines met materialen ingericht.

Rond de tempels van de vrijdenkers hangt geheimzinnigheid. De metselaar ontmomd, een ‘verradersboekje’ uit 1804 van een uitgetreden logelid, getuigt daarvan. Tegenwoordig is er openheid over ritualen en samenkomsten.

Openheid

,,Bezoekers van de expositie zijn verrast door de openheid en dat ze niet worden ingepakt met een glad verhaal’’, zegt Geersing. Het grootste deel van de collectie is zijn eigendom. Hij leende de schotten en pilaren van de minitempel van de landelijke orde.

In het tempeltje ligt een bijbel, die zoals bij vrijmetselaars hoort opengeslagen is bij het begin van het Johannes-evangelie. ,,Maar het mag ook een koran, de thora of het mensenrechtencharter van de humanisten zijn.’’ De niet-dogmatische vrijmetselaars gebruiken teksten uit alle wijsheidsliteratuur.

In de tempelruimte met hemellichamen en sterrenbeelden rondom staan de kandelaars wijsheid, kracht en schoonheid voor het lichtspel. Dt belangrijke ritueel wordt geleid door de Achtbare Meester. Een ruwe en een gepolijste steen staan symbool voor ontwikkeling. De leden proberen door zichzelf te verbeteren ook voor anderen meer te betekenen.

Meesterschap

Leden kunnen zich via de stadia leerling-gezel-meester opwerken. De symbolen van de vrijmetselarij – onder andere winkelhaak, passer, maatstok en twee zuilen – zijn op oude klokken en schilderijen in de expositie te zien met in het midden vaak het ‘alziend oog’, dat al of niet in verband kan worden gebracht met God.

De Leeuwarder museumeigenaar is zelf al met vervolggraden van het meesterschap bezig. Dat zijn de Schotse (gericht op deugden) en Yorkshire-rites (Bijbels-oudtestamentische verdieping). Hij is lid van de Protestantse Kerk, maar niet erg actief.

Trots is hij op een grote replica van een tijdlijn van de ontwikkeling van de vrijmetselarij, afgezet tegen de Nederlandse en Europese historie. Daarop is ook te zien dat er ooit nauwe banden waren met het huis van Oranje-Nassau. Inmiddels zijn die er niet meer.

Muziek

Muziek is belangrijk voor vrijmetselaars, al zijn het meer luisteraars dan zangers. Haydn, Mozart, Sibelius, maar ook jazzlegende Duke Ellington behoorden tot de broederschap. Hun muziek kan worden beluisterd. Maar ook die van de moderne Groningse groep Freestone.

Ook de Friese socialistische strijder en politicus Piter Jelles Troelstra, en de onlangs overleden astronaut Buzz Aldrin worden geëerd met een portret. De laatste plantte een vrijmetselaarsvlag op de maan en vierde er heilig avondmaal bij.

Geersing staat wat langer stil bij foto’s van de autotycoons André Citroën en Henry Ford, beiden vrijmetselaars. ,,Mijn oldtimerauto’s zijn met de kantcollectie van mijn vrouw de hoofdonderdelen van dit verzamelingenmuseum. Ook onze Maria Louise-stijlkamer en Mata Hari-tentoonstelling hebben relatie met de vrijmetselarij.’’

15 april 2018 – Door ruimte scheppend denken – Openhuis dienst Apostolisch genootschap

Op 29 januari 2018 hield Frits Heidinga een inleiding over het Apostolisch genootschap, een vrijzinnig geloof en/of levensbeschouwing met religieus-humanistische kenmerken.
Op zijn beurt organiseert het Apgen een open huis op:

Zondagmorgen 15 april 2018
“DOOR RUIMTE SCHEPPEND DENKEN”
OPENHUIS DIENST
Je bent van harte welkom!
Inloop vanaf 9:00 uur, aanvang dienst 9:30 uur
Voorganger: Frits Heidinga
Na afloop is er koffie, thee en fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor vragen kun je een email sturen naar meppel@apgen.nl.
Voor meer informatie over het Apostolisch Genootschap kijk op
www.apgen.nl.

Plaats van samenkomst het Apostolisch Genootschap
Witte de Withstraat 2, Meppel

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan deze website gemakkelijk te maken. Bezoek je deze website ga je akkoord met deze cookies. Meer informatie

De cookies op deze website zijn bedoeld om het bezoek te vereenvoudigen, de cookies zijn bedoeld om uw voorkeuren te onthouden. Onze privicy policy kunt u vinden door de link te kopieren en deze in de browser te plakken www.wallisersonne.nl/blog/privacy-policy/

Sluiten