Maar lente wist het niet….

Maar lente wist het niet….

Het was begin 2020…
Mensen hadden een lange donkere winter gehad,
Februari was een zeer rusteloze maand geweest met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze mensen iets wilde vertellen, alsof ze mensen ergens voor wilde waarschuwen… En toen kwam maart…

Het was maart 2020…
De straten waren leeg, de meeste winkels waren dicht, de meeste auto ‘ s stonden aan de kant van de weg, mensen gingen bijna nooit weg en dat over de hele wereld, landen op slot zaten, mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch… Iedereen wist wat er aan de hand was

Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven bloeien
En het zonnetje scheen… De eerste mooie lentedag was allang aangebroken
En de zwaluwen kwamen terug
En de lucht werd oranje en blauw
Het werd later donker en vroeg in de ochtend kwam het licht door de ramen

Het was maart 2020…
De jongelui hebben online gestudeerd vanuit huis
Onvermijdelijk speelden kinderen voornamelijk thuis
Adolescenten vervelen zich, ouders wisten niet wat ze moesten doen
Mensen kwamen alleen buiten om te winkelen of om de hond uit te laten
Bijna alles was dicht… Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars
Mensen moesten vanuit huis werken
Ondernemers liepen tegen problemen
De meeste kinderen konden niet meer naar school
Opeens was er niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld… Iedereen wist het

Maar de lente wist het niet en het schoot
Ze heeft haar jaarprogramma onvervolbracht
Ze gaf mensen haar mooiste bloemen en haar mooiste geuren. Het was 2020 maart

Iedereen werd thuis in quarantaine gezet om gezondheid of preventieve redenen
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, andere moesten
Om te knuffelen, kussen of handjes schudden was ineens een bedreiging
Iedereen moest goed afstand van elkaar houden, dat was afschuwelijk
Allerlei planken waren leeg in de supermarkt
Allerlei leuke dingen werden geannuleerd, er kwam een einde en niemand wist wanneer dat mogelijk was
Mensen waren beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk… Er was isolatie, ziekte en paniek… Toen werd de angst echt!!

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit…
En de weken duurde ineens veel langer…
En iedereen hoopte dat er geen strenge maatregelen meer zouden volgen…
De mensen zaten vast in een film en hoopten elke dag op de held… De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht… Iedereen wist wat er gebeurd was

Maar de lente wist het niet, en de rozen bleven bloeien
De Magnolia was opgegroeid
De vogels begonnen met hun nesten

En toen…
Het plezier van samen koken en eten werd herontdekt
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen om met je kinderen te doen
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie los lopen
Vrije teugel en verveling ontsproten in creativiteit
Sommigen hebben een nieuwe taal geleerd
Sommigen ontdekten dat ze niet echt leefden en vonden hun weg terug naar zichzelf
Iedereen had veel meer familietijd vannacht
Anderen verlieten hun vastzittende relatie om de liefde van hun leven te vinden
Anderen bood aan boodschappen te doen of te koken voor kwetsbare mensen
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze werden meer dan ooit gewaardeerd
Anderen begonnen met elkaar muziek te maken of zingen om op deze manier samen te zijn
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en hebben dingen uitgevonden om er iets aan te doen
Mensen hersteld van hun stressvolle leven
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan met elkaar te praten
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden ontslaan
Gepensioneerd zorgpersoneel heeft zich vrijwillig aangemeld om te helpen bij de gezondheidszorg
Vrijwilligers kwamen overal vandaan, iedereen wilde iets doen
Om 8:00 uur begonnen mensen van over de hele wereld te klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die hard gewerkt hebben om alles gaande te houden in de gezondheidszorg

Het was het jaar waarin mensen het belang van gezondheid en verbondenheid erkenden, van samenzijn, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…
En de economie ging bijna onder, maar het hield niet op, het heeft zichzelf opnieuw uitgevonden
Het was het jaar dat de wereld leek te stoppen, het jaar dat we samen in de geschiedenisboeken zouden komen… Dat wisten we allemaal

Maar de lente wist het niet,
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen ontsproten
En het werd warmer
En er waren nog veel meer vogels

En toen kwam de dag van de bevrijding…
Mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de nood voorbij was
En dat het virus was verloren!
Dat iedereen samen had gewonnen!!!
En toen ging iedereen de straat op…
Met tranen in de ogen…
Zonder maskers en handschoenen…
De buren werden geknuffeld alsof ze familie waren
En de wereld was meer liefdevol geworden
En mensen waren menselijker geworden
En ze hadden weer waarden en normen
De harten van de mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat mensen haar veel eerder hadden aangedaan

En toen kwam de zomer….
Omdat de lente het niet wist
En hij was er nog
Ondanks alles
Ondanks het virus
Ondanks de angst
Ondanks de dood
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de kracht van het leven…

De Taalrecycler
“Geïnspireerd door Irene Vella”

Translation from: Mirjam van der Wekken-Sies

Bron: https://www.facebook.com/deTaalrecycler/

All events in Meppel – 23 maart 2020

Bron: https://allevents.in/meppel/open-comparitie-loge-humaniteit-de-poele-meppel/200019340447104

Open Comparitie Loge Humaniteit, de Poele, Meppel

De open avonden die Loge Humaniteit sinds enige tijd maandelijks organiseert, trekken veel belangstellenden.
Daarom hebben wij op 23 maart een zgn. open comparitie.
Dat is een bijeenkomst waar behalve leden van onze vrijmetselaarsloge ook belangstellenden welkom zijn.
Wij presenteren een avond die een beeld schetst van onze manier van werken.
Eén van onze leden zal dan een zgn. Bouwstuk opleveren, getiteld “De kleine prins als metafoor voor de vrijmetselaarsarbeid” .
Daarna is er een pauze. Na de pauze wisselen we met elkaar van gedachten over het aangedragen onderwerp.
Daarbij wordt ook kort uitgelegd hoe wij dat als vrijmetselaren doen.

De kleine prins (Frans: Le Petit Prince), is een poëtisch verhaal van de hand van schrijver en piloot Antoine de Saint-Exupéry, gepubliceerd in 1943. De illustraties, van de hand van de auteur zelf, zijn minstens zo bekend geworden als het verhaal zelf.
De Saint-Exupéry schreef dit moderne sprookje toen hij in een hotel in New York verbleef. Het is zijn bekendste boek en geldt als het vaakst vertaalde boek uit de Franse literatuur. In 1999 eindigde het boek op de vierde plaats in de verkiezing van de 100 beste boeken van de eeuw van Le Monde.
Ogenschijnlijk is De kleine prins een kinderboek. Er worden echter verscheidene diepzinnige en idealistische punten over het leven aangekaart, die door het hele boek verweven zijn. In het boek stelt de schrijver zichzelf voor in de Sahara, waar hij een jonge buitenaardse prins tegenkomt. In hun gesprek openbaart de schrijver zijn eigen visie op de eigenaardigheden van de mensheid. Hij laat de eenvoudige verstandigheid zien die volwassenen lijken te vergeten wanneer ze opgroeien.
Bron: Wikipedia

Het verhaal is een goede metafoor voor de vrijmetselaarsarbeid, die wij ook wel noemen “De Koninklijke Kunst”.
Op de open avond wordt uitgelegd waarom.
En daar is niets geheimzinnigs aan.
Waarom zou je vrijmetselaar worden?
Dat kun je natuurlijk alleen maar zelf beantwoorden.
In het magazine dat wordt uitgereikt aan belangstellenden op de open avond van Loge Humaniteit in Meppel kun je lezen waarom deze 30 mannen om voor elk andere redenen, vrijmetselaar zijn geworden.
Waar?
Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1-A, te 7942 CW Meppel
Wanneer?
Op 23 maart van 20:00 tot 22:00 uur
Meer weten en opgeven voor de bijeenkomst?
Stuur dan, liefst voor 17 maart een e-mail naar logevoorlichter@gmail.com
En kijk eens rond op onze website https://www.humaniteit.org/Also check out other Arts Events in Meppel. Search by related topics in Meppel


27 januari: Comp. in Meppel

Op 27 januari een Comparitie in Meppel.
Br.: gesprek over één van de onderwerpen uit de eerder opgestelde lijst:

– Het paswoord in de eerste graad.

– Het paswoord in de tweede graad.

– Het paswoord in de derde graad.

– Teken en aanraking in de eerste graad.

– Teken en aanraking in de tweede graad.

– Teken en aanraking in de derde graad.

– De Oude Plichten.

– De “mores” in de vrijmetselarij en waaraan te houden.

– Omgangsvormen en respect voor elkaar (’s mening).

– De Getande Rand.

– Vertrouwen in elkaar.

– Rol van vrijmetselarij op maatschappelijk gebied.

– Angsten – reëel of ingebeeld.

– Veiligheid – reëel of ingebeeld.

– Immigratie – gevaar of zegen, gezien de vergrijzing en krimp.

– Vrijmetselarij – Openheid of (waarom) Geheimzinnigheid.

– Diversiteit in de loge – zijn wij wel open en tolerant?

– Do’s en dont’s bij visiteren.

– De weg naar kennis binnen de vrijmetselarij, bijv.: Orde website, vademecum, etc.

– De Koninklijke Kunst.

– De organisatie van de vrijmetselarij in Nederland.

– Vervolggraden; wat, hoe, waar.

Een nieuw jaar: klaar voor de vrijmetselaarsarbeid?

Een nieuw jaar, 2020.
Nieuwe kansen. Goede voornemens?
Wel eens gedacht aan de vrijmetselarij?
Waarom zou je vrijmetselaar worden?
Dat kun je natuurlijk alleen maar zelf beantwoorden.
In het magazine dat wordt uitgereikt aan belangstellenden op de open avond van Loge Humaniteit in Meppel kun je lezen waarom deze 30 mannen om voor elk andere redenen, vrijmetselaar zijn geworden.

Heb je vragen over vrijmetselarij?
Wil je eens praten met een vrijmetselaar?
Dat kan op woensdag 8 januari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur.
In “De Poele” te Meppel.

Voor een goed gesprek en de koffie is gratis.
Of haal alleen een gratis magazine.
Kom gerust langs.

Waar?
Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinstererstraat 1-A, te 7942 CW Meppel

Wanneer?
Op woensdag 8 januari 2020 van 20:00 tot 22:00 uur

Meer weten?
Stuur een e-mail naar logevoorlichter@gmail.com

En kijk eens rond op onze website https://www.humaniteit.org/

Met de Museumkaart naar Vrijmetselarij Museum in Den Haag

Van oost naar west en van noord naar zuid: in de nieuwe online serie ‘Museumkaart ontdekt’ neem je een kijkje in één van de vele musea en verhalen die je met de Museumkaart kunt ontdekken. Van de Wunderkammers in Enschede tot het mysterie van de vrijmetselarij. En van de schelpengrot in Groningen tot de spiegelpaleizen van Museum de Pont in Tilburg. In vlog 1 neemt vlogger Luuk Heezen je mee naar het Vrijmetselarij Museum in Den Haag. De vrijmetselarij is voor veel mensen een raadsel en dat is ook niet zo gek: het is een club met veel mysterieuze symbolen, mannen in kostuums en rituelen waarover je als vrijmetselaar belooft niet te praten. In het Vrijmetselarij Museum wordt een tipje van de sluier opgelicht, met een portrettengalerij, een tempelruimte en een wel heel bijzonder pronkstuk. Meer musea, inspiratie en verhalen? https://www.museumkaart.nl/ Wil je ook een jaar eindeloos musea ontdekken? Bestel hier de Museumkaart: https://www.museumkaart.nl/bestel Over Luuk Luuk Heezen is presentator en kunstjournalist. Hij interviewt hedendaagse kunstenaars voor de prijswinnende podcast Kunst is Lang, maakt video’s voor tentoonstellingen in musea, presenteert evenementen in de culturele sector en maakt radiodocumentaires voor de VPRO op NPO Radio 1. Hij is gek op kunst die je nét even anders naar de wereld laat kijken, en neemt je daarom in de vlog Museumkaart ontdekt graag mee naar één van de ruim 450 schatkamers waar jij met je museumkaart toegang toe hebt!

Meppeler Courant: Vrijmetselaars komen bijeen

Op 19 maart 2019 berichtte de Meppeler Courant:

“De Vrijmetselaarsloge Humaniteit houdt 25 maart een open avond voor belangstellenden. In wijkcentrum de Poele kunnen aanwezigen van 20:00 tot 22.00 uur ervaren hoe vrijmetselaars met elkaar in gesprek gaan.
De aanwezigen delen meningen met elkaar en vergelijken deze. Dit gebeurt allemaal zonder verwijten en met respect voor elkaar. Er wordt een vast programma gevolgd en de inbreng wordt op constructieve wijze benaderd.
Daarnaast geeft Hans Meijering een lezing over autisme.
Aanmelden wordt gewaardeerd. Dit kan via: logevoorlichter@gmail.com of 06-20540796. Voor meer informatie: www.humaniteit.org ”

‘Nashville-verklaring is niet broederlijk’

“De uitsluiting van homo’s is in strijd met de kernwaarden van de vrijmetselarij, die vooropstellen dat ieder mens het recht heeft om zelfstandig te zoeken naar waarheid en zijn levensovertuiging te volgen. De Nashville-verklaring voegt niets toe, zoekt niet op wat mensen verbindt en heeft daardoor een averechts effect. Het mag duidelijk zijn dat homoseksuele vrijmetselaren een veilig thuis hebben in onze Orde.”

Lees meer