Profiel, Missie, Visie van de Orde

Profiel
Vrijheid van denken, solidariteit, gelijkwaardigheid, respect en verdraagzaamheid.
Andere opvattingen zijn inzicht verrijkend
Bijzonder in een tijd waarin tegenstellingen moeilijker zijn te overbruggen.

Missie
De vrijmetselaar streeft naar:
zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.

Visie
In 2025 6000 leden in Nederland