Profiel, Missie en Visie van Loge Humaniteit

Profiel
Vrijheid van denken, solidariteit, gelijkwaardigheid, respect en verdraagzaamheid.
Andere opvattingen zijn inzicht verrijkend
Bijzonder in een tijd waarin tegenstellingen moeilijker zijn te overbruggen.
Gaat Humaniteit een stap verder?
Bijvoorbeeld ook praten over politiek? Of juist niet?

Missie
De vrijmetselaar streeft naar:
zelfontplooiing, broederschap en daardoor een betere samenleving.
Lukt dat de leden van Humaniteit?
Is daar al eens een enquête over gehouden?

Visie
In 2025 6000 leden in Nederland
Voor een gezonde loge:
20 actieve leden en
totaal dan ca 30 tot 40 leden nodig.
● Is dat een haalbare ambitie?
● En hoe?