Heeft de vrijmetselarij nog toekomst?

Baanders tempel als best bewaarde geheim van Sneek

 

„Het is met de vrijmetselaars in Sneek net als hun herdenkingssteen op de Markstraat. Zo’n beetje weggestopt onder terrastafeltjes”.

Die observatie deed waarnemend burgemeester Magda Berndsen bij de vrijmetselaars van Sneek die zaterdag hun 200-jarig bestaan vierden. Binnenkort mogen ze de herdenkingssteen vernieuwen. Zaterdag werd het boek Het Juweeltje van Sneek gepresenteerd dat over het gebouw van de vrijmetselaars aan de Looxmagracht gaat.

Berndsen gaf toe dat zij eigenlijk ook niets wist van die twee exclusieve mannenloges: „U zegt dat een vrijmetselaar voortdurend aan zichzelf werkt. Maar de samenleving merkt daar weinig van. Wellicht kunt u daar ook aan werken”. De ceremoniemeester en broeder Henk Kuiper antwoordde enigszins gelaten: „Zichtbaarheid blijft inderdaad een spanningsveld voor de vrijmetselarij”.

Baanders tempel

Het is ‘één van de beste bewaarde geheimen van Sneek’ zo staat in een uitnodiging aan belangstellenden om een keer de bijeenkomsten bij te wonen die comparities en ritualen worden genoemd. Ook de jubileumviering was niet in het eigen gebouw, door de vrijmetselaars tempel genoemd, maar in de Doopsgezinde Kerk.

De eerste Sneker loge werd in 1818 opgericht door jonkheren en wethouders met als lijfspreuk Concordia Res Parvae Crescunt. Dat betekent zoveel als ‘eendracht brengt kleine dingen tot wasdom’. Als er in 1881 een eigen logegebouw komt, zijn er ruim zestig leden.

Eind negentiende eeuw verzakt het gebouw, waarop vrijmetselaar, architect en uitvoerder Herman Baanders in 1938 een grondige verbouwing start. De vrijmetselaars noemen hun gebouw dan ook nog steeds de Baanders tempel.

‘Daad van God’

Kort na de ingebruikneming werd het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog als clubgebouw aan Nederlandse NSB’ers in Sneek toegewezen. Zij vernielden daarbij het interieur van het pand.

Toen het gebouw na de oorlog moest worden hersteld, werd Baanders boos. Hij trok kwaad de deur achter zich dicht om er nooit meer terug te komen. Hij vond dat zijn bouwwerk daar stond als ‘een daad van God’ die niet kon worden overgedaan. De tegenwoordige leden menen van wel. Logelid Hans Knoppen stelt in het jubileumboek dat de leden nu ‘zelf de bouwheer en bouwsteen zijn van de tempel’.

In de Sneker tempel ziet nog steeds het alziend oog dat boven de voorzitter van de vrijmetselaars hangt, neer op het altaar waar bijbel, passer en winkelhaak de ‘grote lichten’ vormen van de loge. Aan weerszijden staan twaalf lichtschachten met daartussen dierenriemtekens.

Geen levensbeschouwing

Toch vindt de Vrijmetselarij zelf dat het geen godsdienst, ideologie of levenbeschouwing is. Het is een manier ‘om de waarheid te ontdekken’, zo. Op de tafel licht de ruwe steen, die de mens uitdrukt. Die moet worden bekapt en gepolijst om te worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

De theosofie waar de leden en oprichters nog een vurig voorstander van waren, ging in de loop der jaren teloor, zo beschrijft het jubileumboek. De twee loges tellen naar eigen opgave zestig leden. Incidenteel staan de bijeenkomsten tegenwoordig open voor belangstellenden die zich van te voren melden. Normaal gesproken hebben de ritualen (mystieke plechtigheid) een besloten karakter.

Ter gelegenheid van 200 jaar Vrijmetselarij Sneek is het boek Het juweeltje van Sneek, De Baanders Tempel uitgebracht. Eigen uitgave Info: info.loge040@vrijmetselarij.nl

Bewustzijn: ‘Metselaar ontmomd’ in Leeuwarden

 

Leeuwarden als bakermat van de vrijmetselarij in Nederland. Dat staat centraal bij een expositie in Het Andere Museum aan de Oostersingel in Leeuwarden. Belicht wordt 300 jaar seculiere broederschap met als motto: ken u zelve.

Het gearrangeerde huwelijk in 1734 van Willem IV, stadhouder van Friesland en later van alle gewesten in de Republiek der Verenigde Nederlanden, met de Engelse prinses Anna van Hannover bracht de vrijmetselarij naar Leeuwarden. In Engeland ontstond de niet-religieuze en niet-politieke geestelijke stroming van vrijdenkers in 1717.

,,Een officiële loge was het niet, maar in het Leeuwarder Stadhouderlijk Hof waren Engelse leden van de hofhouding van het paar bezig met vrijmetselaarsrituelen’’, vertelt Marchienes Geersing, eigenaar van Het Andere Museum (van oldtimers tot kant) in een voormalig Leeuwarder singelpakhuis. ,,De hof- en hoofdkok Vincent la Chapelle richtte later in Den Haag, waar Willem naartoe verhuisde, de eerste loge op.’’

Expositie

Het jaar van de Culturele Hoofdstad, met veel aandacht ook voor Willem IV’s moeder Maria Louise van Hessen-Kassel (Marijke Muoi), was voor Geersing aanleiding 300 jaar vrijmetselarij te belichten. De 72-jarige oud-universiteitsbestuurder en ex-directeur van telecom- en energiebedrijven is sinds 2010 lid van vrijmetselaarsloge Viglius.

Hij benadrukt dat de expositie een samenwerkingsverband is van de 18 loges in Noord-Nederland (8 in Friesland). Van de Groninger (6) en Drentse loges (4) zijn aparte vitrines met materialen ingericht.

Rond de tempels van de vrijdenkers hangt geheimzinnigheid. De metselaar ontmomd, een ‘verradersboekje’ uit 1804 van een uitgetreden logelid, getuigt daarvan. Tegenwoordig is er openheid over ritualen en samenkomsten.

Openheid

,,Bezoekers van de expositie zijn verrast door de openheid en dat ze niet worden ingepakt met een glad verhaal’’, zegt Geersing. Het grootste deel van de collectie is zijn eigendom. Hij leende de schotten en pilaren van de minitempel van de landelijke orde.

In het tempeltje ligt een bijbel, die zoals bij vrijmetselaars hoort opengeslagen is bij het begin van het Johannes-evangelie. ,,Maar het mag ook een koran, de thora of het mensenrechtencharter van de humanisten zijn.’’ De niet-dogmatische vrijmetselaars gebruiken teksten uit alle wijsheidsliteratuur.

In de tempelruimte met hemellichamen en sterrenbeelden rondom staan de kandelaars wijsheid, kracht en schoonheid voor het lichtspel. Dt belangrijke ritueel wordt geleid door de Achtbare Meester. Een ruwe en een gepolijste steen staan symbool voor ontwikkeling. De leden proberen door zichzelf te verbeteren ook voor anderen meer te betekenen.

Meesterschap

Leden kunnen zich via de stadia leerling-gezel-meester opwerken. De symbolen van de vrijmetselarij – onder andere winkelhaak, passer, maatstok en twee zuilen – zijn op oude klokken en schilderijen in de expositie te zien met in het midden vaak het ‘alziend oog’, dat al of niet in verband kan worden gebracht met God.

De Leeuwarder museumeigenaar is zelf al met vervolggraden van het meesterschap bezig. Dat zijn de Schotse (gericht op deugden) en Yorkshire-rites (Bijbels-oudtestamentische verdieping). Hij is lid van de Protestantse Kerk, maar niet erg actief.

Trots is hij op een grote replica van een tijdlijn van de ontwikkeling van de vrijmetselarij, afgezet tegen de Nederlandse en Europese historie. Daarop is ook te zien dat er ooit nauwe banden waren met het huis van Oranje-Nassau. Inmiddels zijn die er niet meer.

Muziek

Muziek is belangrijk voor vrijmetselaars, al zijn het meer luisteraars dan zangers. Haydn, Mozart, Sibelius, maar ook jazzlegende Duke Ellington behoorden tot de broederschap. Hun muziek kan worden beluisterd. Maar ook die van de moderne Groningse groep Freestone.

Ook de Friese socialistische strijder en politicus Piter Jelles Troelstra, en de onlangs overleden astronaut Buzz Aldrin worden geëerd met een portret. De laatste plantte een vrijmetselaarsvlag op de maan en vierde er heilig avondmaal bij.

Geersing staat wat langer stil bij foto’s van de autotycoons André Citroën en Henry Ford, beiden vrijmetselaars. ,,Mijn oldtimerauto’s zijn met de kantcollectie van mijn vrouw de hoofdonderdelen van dit verzamelingenmuseum. Ook onze Maria Louise-stijlkamer en Mata Hari-tentoonstelling hebben relatie met de vrijmetselarij.’’

15 april 2018 – Door ruimte scheppend denken – Openhuis dienst Apostolisch genootschap

Op 29 januari 2018 hield Frits Heidinga een inleiding over het Apostolisch genootschap, een vrijzinnig geloof en/of levensbeschouwing met religieus-humanistische kenmerken.
Op zijn beurt organiseert het Apgen een open huis op:

Zondagmorgen 15 april 2018
“DOOR RUIMTE SCHEPPEND DENKEN”
OPENHUIS DIENST
Je bent van harte welkom!
Inloop vanaf 9:00 uur, aanvang dienst 9:30 uur
Voorganger: Frits Heidinga
Na afloop is er koffie, thee en fris en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor vragen kun je een email sturen naar meppel@apgen.nl.
Voor meer informatie over het Apostolisch Genootschap kijk op
www.apgen.nl.

Plaats van samenkomst het Apostolisch Genootschap
Witte de Withstraat 2, Meppel

De Grootloge van Frankrijk gedenkt broeder, luitenant-kolonel Arnaud Beltrame.

De Grootloge van Frankrijk gedenkt broeder, luitenant-kolonel Arnaud Beltrame. Het is met grote droefenis dat men kennis nam van de dood van hun broeder, luitenant-kolonel Arnaud Beltrame, een lid van de Achtbare Loge Jerome Bonaparte in Oost-Rueil Nanterre.

Hij nam tijdens een terroristische gijzeling de plaats in van een gijzelaar en moest dat met de dood bekopen. Zijn moedige daad redde levens en herinnert ons eraan dat we nooit moeten buigen voor barbarij.

Le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame était un franc-maçon de la Grande Loge de France

Publié par Jean-Laurent Turbet sur 24 Mars 2018, 19:48pm

Catégories : #Franc-Maçonnerie, #GLDF, #ArnaudBeltrame, #Beltrame, #Attentats, #Islamisme, #Terrorisme

Le Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame était un franc-maçon de la Grande Loge de France

La Grande Loge de France par la voix de son Grand Maître Philippe Charuel, vient de rendre hommage à notre frère Arnaud Beltrame.

Voici le texte de la Grande Loge 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 24 MARS 2018

 

La Grande Loge de France rend hommage à son Frère, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.

C’est avec une grande émotion que les Frères de la Grande Loge de France ont appris aujourd’hui le décès de leur Frère, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, membre de la Respectable Loge Jérôme Bonaparte à l’Orient de Rueil-Nanterre.

Ils s’associent pour rendre un vibrant hommage à cet homme « parti en héros », qui a fait preuve d’un sens du devoir et du sacrifice exemplaire. Cet acte de bravoure et son patriotisme sans faille ont permis de sauver des vies et rappelle qu’il ne faut jamais plier face à la barbarie.

Toutes les pensées de nos Frères accompagnent sa famille en cet instant d’une grande tristesse.

La Grande Loge de France continue de saluer les représentants des forces de l’Ordre de la République qui combattent toutes les formes d’ostracisme, de xénophobie et de terrorisme, en un mot à toutes les formes de rejets des autres, nos Frères et Sœurs en humanité.

Philippe Charuel
Grand Maître de la Grande Loge de France

Reportage opening expositie 300 jaar vrijmetselarij in Leeuwarden

Op 6 maart 2018 werd de tentoonstelling 300 jaar vrijmetselarij in ‘t Andere Museum aan de Oostersingel in Leeuwarden door Burgemeester Ferd Crone geopend.
Er waren veel belangstellenden aanwezig, zowel vanuit het HB van de Orde als vanuit diverse loges in Noord Nederland, zoals Loge Humaniteit in Meppel.

Deze reportage werd gemaakt door Omroep Leo.

 

Foto’s opening expositie Leeuwarden 6 maart 2018

Opening expositie vrijmetselarij in Leeuwarden op 6 maart 2018

Op 6 maart vond de opening plaats van de expositie in Leeuwarden.
Er waren veel belangstellenden aanwezig, zowel vanuit het HB van de Orde als vanuit diverse loges in Noord Nederland.
Burgemeester Fred Crone verrichtte de opening.

Loge Humaniteit was goed vertegenwoordigd: Wibaut, Fred, Henri en Paul.

Foto’s en video volgen nog.
In dit artikel alvast een voorproefje van wat je op de expositie kunt verwachten.

Stadhouder Willem IV grondvest vrijmetselarij gedachtengoed in Leeuwarden

Br. Geheimschrijver Uncategorized

[persbericht] Nu Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa is, worden we er opmerkzaam op gemaakt dat de Nederlandse vrijmetselarij in Leeuwarden haar begin had. Dat is te zien tijdens een unieke tentoonstelling in het Andere Museum van oldtimer tot kant aan de Oostersingel 8, te Leeuwarden.Het was stadhouder Willem IV, prins van Oranje die in 1734 na zijn reis naar Engeland in Leeuwarden het vrijmetselaarsgedachtengoed in Nederland en Friesland bracht.. De activiteiten vonden plaats onder de naam van het  Friese Statenwapen: Antiqua Vitte et Fide (door Oude Deugd en Trouw). De vrijmetselaarsactiviteiten vonden plaats  in het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.

In de expositie is een kleine ‘tempel’ of ‘werkplaats’ ingericht: er is een schat aan antieke vrijmetselaarsattributen, boeken ‘verradersgeschriften’, glaswerk en kostbare opsmuk te bewonderen. Je kunt ervaren hoe deze cultureel-geestelijke levenshouding in Friesland wortel schoot en vervolgens met het vorstenhuis naar Den Haag emigreerde. Een goede indruk van de vrijmetselaarssfeer in de loges is op te doen door het ingerichte model-tempeltje. De rijk geïllustreerde visuele tijdlijn maakt de samenhang met de Europese geschiedenis duidelijk. 

Leeuwarden en Friesland vormen het startpunt van de Vrijmetselarij in Nederland. Alle reden om in het kader van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa daar aandacht aan te besteden en deze tentoonstelling te bezoeken.

Het museum is goed te bereiken vanaf het NS-station Leeuwarden. lopend ongeveer 15 minuten. per bus, stadslijndienst 8, uitstappen bij de halte oosterkade( Vlietsterbrug) Komt u met de auto volg dan de borden parkeergarage Hoeksterend. Vanuit hier is het enkele minuten lopen. parkeren kan ook bij het museum, hier geldt de blauwe zone.

 

Openingstijden

Van 1 februari tot 30 december 2018 : Woensdag t/m zondag : 13.00–17.00 uur. In juli, augustus en september 2018 ook op dinsdag open van 13.00 – 17.00 uur. Groepen op afspraak.

Interview met Marinus Kasteleijn over Open dag Emmen 10 februari

Interview met Marinus Kasteleijn voorlichter Loge ‘t Schienvat ​ over Vrijmetselarij in het algemeen en VM in Emmen in het bijzonder.
Te beluisteren vanaf 15:09 tot 15:17 uur.
Wat is compareren? Welke onderwerpen.
Open dag volgende week zaterdag 10 februari om 14:00 uur met inleiding door relatief nieuw lid van de loge over zijn ervaringen en motivatie.

Hoe eventueel aanmelden als lid.
Belangstellenden: Klepel 1 in Emmen vanaf 14:00 uur.

http://www.rtvdrenthe.nl/radio/programma/2/Anouk-in-de-Middag/aflevering/30365

Wij gebruiken cookies om het bezoek aan deze website gemakkelijk te maken. Bezoek je deze website ga je akkoord met deze cookies. Meer informatie

De cookies op deze website zijn bedoeld om het bezoek te vereenvoudigen, de cookies zijn bedoeld om uw voorkeuren te onthouden. Onze privicy policy kunt u vinden door de link te kopieren en deze in de browser te plakken www.wallisersonne.nl/blog/privacy-policy/

Sluiten