Baten en lasten

Staat van baten en lasten  2014  2015  2016 2017
(begroot)
 Baten  € 10.105  € 10.167  € 8.439 € 7.435
 Lasten  € 10.352  €  7.567  € 7.878 € 7.435
 Resultaat €    – 247 €   2.600 € 561 €        0

Toelichting:

Staat van baten en lasten 2014 2015 2016 2017
(begroot)
Afdrachten € 3.555 € 3.081 € 2.880 € 2.620
Bestuurskosten € 880 € 580 € 1.254 € 590
Huur € 3.848 € 2.133 € 1.312 € 1.700
Voorzieningen € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200
Samenkomsten € 869 € 573 € 1.231 € 1.325
Totaal bestedingen € 10.352 € 7.567 € 7.878 € 7.435

Toelichting op de realisatie 2016:
Onder de bestuurskosten is ook een investering begrepen voor regalia.

Toelichting op de begrote uitgaven 2017:
De begrote uitgaven bestaan voor een deel uit vaste uitgaven, met name afdrachten en huur.
Mede daardoor zal er niet een grote variatie in de bestedingsdoelen optreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *